12 Nisan 2012 Perşembe

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Toplum İçin Çalışanlar Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 151,152

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
6. ÜNİTE TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAPLARI


A. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında hizmet veren bir kuruluş değildir?
a. Hastaneler
b. LÖSEV
c. Sağlık ocakları
d. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

2. Bir konutun inşaatının gerçekleştirilmesi aşamasında aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevi yoktur?
a. Belediye
b. Köy işleri müdürlüğü
c. Tapu sicil müdürlüğü
d. İmar müdürlüğü

3. Aşağıdaki kurumlardan hangileri gıda maddesi satan yerleri denetleme yetkisine sahiptir?
a. Belediye-Kızılay
b. Tüketici Hakları Derneği-belediye
c. Tarım İl Müdürlüğü-belediye
d. Eğitim Gönüllüleri Vakfı-TEMA

4. Aşağıdakilerden hangisi eğitimle ilgili bir kuruluş değildir?
a. Millî Eğitim Vakfı
b. Mesleki Eğitim Merkezi
c. Türk Eğitim Derneği
d. Sağlık Ocağı

5. Polis memuru toplumun aşağıdaki ihtiyaçlarından hangisini karşılar?
a. Beslenme
b. Güvenlik
c. Barınma
d. Eğitim

6. TEMA Vakfı aşağıdaki hangi kuruluşla daha çok iş birliği yapar?
a. Millî Savunma Bakanlığı
b. Kültür ve Turizm Bakanlığı
c. Çevre ve Orman Bakanlığı
d. Maliye Bakanlığı

7. Aşağıdaki eşleştirmeleri inceleyiniz. Bu seçeneklerden hangisi doğrudur?
a. Güvenlik-öğretmen
b. Giyime-muhtarlık
c. Ulaşım-valilik
d. Sağlık-hastane

B. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
TEMA - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği - temel eğitim

1. 10 Milyar Meşe Projesi ........................ tarafından yürütülmektedir.
2. Ülkemizde ...................... zorunlu ve parasızdır.
3. ................................... bir sivil toplum örgütüdür.

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y harfi koyunuz.
..... Eğitim Gönüllüleri Vakfı, sağlık konusunda hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.
..... Toplumda iş birliği, dayanışma ve yardımlaşma içinde bulunarak sorunların çözülmesine yardımcı olanlara etkin yurttaş denir.
..... TEM Otoyolu Bitkilendirme Projesi bir TEMA projesidir.
..... Türkiye Aile Planlaması Derneği, doğal afetlerde arama kurtarma yardımı yapar.
..... Her yaş ve meslekten insanlar sivil toplum kuruluşlarına katılabilir ve sorunların çözümüne yardımcı olabilirler.
..... Aynı amacı gerçekleştirmek üzere devlet kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarından yardım isteyebilir.

CEVAPLAR
A Bölümü: 1.D 2.B 3.C 4.D 5.B 6.C 7.D
B Bölümü: TEMA, temel eğitim, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
C Bölümü: Y, D, D, Y, D, Y

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder